Szekció program

A konferencia teljes programfüzetének letöltéséhez kattintson ide.

Csütörtök 15.00–16.30

1. A történelem üzenetei I. – 142. terem
Szekcióvezető: Boga Bálint – Vincze Tamás
Boga Ilona – Boga Bálint: A durkói önnevelés szerepe az orvosi hivatásszemélyiség kialakulásában
Kertész Sándor: Apropó Comics! Dr. Rubovszky Kálmán szerepe a hazai képregénykutatás elindításában
Vincze Tamás András: Amicus juventutis – Karácsony Sándor és a középiskolás diákok
Sotkóné Máté Krisztina: Népfőiskola: Egyház kontra Állam?
Olasz Lajos: Nemzet és identitás – történeti látószögből. In memoriam Szűcs Jenő

2. Képzés és művelődés határon túl I. – Fsz. 7-8. terem
Szekcióvezető: Barabási Tünde – Széman E. Rózsa
Barabási Tünde: A felnőttek tanulása Romániában
Beszédes Viktória: Képesítési keretrendszer Szerbiában - Egy állomás az európai integráció folyamatában
Gabóda Béla: A kisebbségek anyanyelvű oktatásának helyzete és problémái Ukrajnában (Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában)
Pap Timea: Szórványoktatás és felnőttképzések a Kallós Zoltán Alapítványnál
Pősze Andrea: Az ukrán nyelv elsajátításának problémái kárpátaljai magyar anyanyelvűek számára

3. Felsőoktatási kutatások I. – III. emelet, XI. terem
Szekcióvezető: Kocsis Mihály – Engler Ágnes
Engler Ágnes: Egyetemista fiatalok karriertervei
Kocsis Mihály: Andragógus és pedagógusjelölt hallgatók akadémiai képességeinek összehasonlító vizsgálata
Nánási Gréta: Lemorzsolódás kutatása a felsőoktatásban
Szabó Ferenc: A tanulási eredmények hallgatói önértékelésének összevetése a vizsgaeredményekkel
Fecske Andrea – Baranyi Renáta – Roszik Dóra: Az EFOP 3.4.3. projekt első éve a Szegedi Tudományegyetemen

4. Professzió a képzés és művelődés világában – II. emelet, X. terem
Az MTA Andragógia Albizottság nyilvános tudományos műhelye
Szekcióvezető: Németh Balázs – Kerülő Judit
Kerülő Judit: Mit vár el a hallgató és mit várnak el a képzőintézmények a közösségszervezés alapszaktól és az ott tanulóktól?
Szabó Barbara – Márkus Edina Ilona: Közösségszervező hallgatók rekrutációs bázisa
Horváth Ágnes: Az ifjúságsegítő képzés tapasztalatainak alkalmazása az ifjúsági közösségszervezők képzésénél
Németh Balázs: Angol nyelvű Andragógia MA szak fejlesztésének folyamata az ERASMUS+ COMPALL projektben
Vincze Szilvia: A közösségi művelődés osztatlan tanárszak

5. A művelődés és képzés támogató funkciói – Fsz. 14/3
Szekcióvezető: Nagy Edit – Bacsa-Bán Anetta
T. Molnár Gizella: A Motiváció Hallgatói Mentorprogram
Csók Cintia: Segítő pályák vonzásában
Nagy Edit: A mentálhigiénés prevenció lehetőségei roma lányok körében
Orosz Magdolna: A módszerként felfogott szeretet a pedagógusok gyakorlati tevékenységében

Csütörtök 17.00–18.30

1. A történelem üzenetei II.– 142. terem
Szekcióvezető: T. Molnár Gizella – Tengely Adrienn
Németh Dóra Katalin: Önképzőköri és egyesületi tevékenység egy ipari szakiskola életében
Keczer Gabriella – T. Molnár Gizella: A helyi igényekre épülő, gazdaságot szolgáló felsőoktatás koncepciója - A Georgikon megalapításától a közösségi képzési központokig
Szóró Ilona: Értékvesztés - értékmentés. Vita az olvasókörök feloszlatásáról (1954)
Tengely Adrienn: A katolikus hitbuzgalmi társulatok szerepe a helyi közösségi művelődésben a 20. század első felében

2. Sport – egészség – közösség – Fsz. 14/3. terem
Szekcióvezető: Szabó József – Kispálné Horváth Mária
Arnold-Ferencz Kitti Franciska: Az egészségműveltség helye és szerepe az iskolai egészségnevelésben és egészségfejlesztésben
Fenyő Imre: A labdarúgó akadémiák kortárs politikai erőtérben
Fintor Gábor – Szabó József: Egészségmagatartási szokások vizsgálata egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban
Szabó József: Játékos kompetenciák

3. Közösség – fejlesztés – Fsz. 7-8. terem
Szekcióvezető: Horváth Ágnes – Erdei Gábor
Sotkó Levente Attila: Tér. Terv. Közösség?
Erdei Gábor: Közösségek az Érmelléken
Oszterman Dorottya: Közösség és fejlesztése Ongán
Sági Norberta: Közösségépítés a múltból táplálkozva
Széman E. Rózsa: Könyvturi | élőKönyvtár – egy életképes kezdeményezés (nem csak) fiataloknak

4. Tanulás hátrányos helyzetben – III. emelet, XI. terem
Szekcióvezető: Szirmai Éva – Miklósi Márta
Albert Bernd Erichné: Hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű felnőttek képzésszervezésének tapasztalatai
Szirmai Éva: Hány ember egy autista? Fogyatékkal élő fiatal felnőttek (és családjaik) a munkaerőpiacon
Hangya Dóra: „Közölte, hogy neki nincs ereje, türelme külön elmagyarázni mindent nekem, aki nem hall jól.” Siket és nagyothalló személyek részvétele az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben
Miklósi Márta: Társadalmi tanulás megvalósulása sajátos körülmények között
Oszlánczi Tímea: A művelődéshez való alapvető emberi jog tartalmi változásai Magyarországon

5. Kultúra és tanulás metszeteiben – II. emelet, X. terem
Szekcióvezető: Oláhné Zieser Zsuzsanna – Rigó Róbert
Márkus Edina: Intézményi- és programkínálat alakulása a felnőttek számáraOláhné Zieser Zsuzsanna – Varga Kinga Réka: Ipar 4.0 és a hazai felnőttoktatás
Kuthy-Megyesi Judit: Önkéntes segítők a kulturális statisztika tükrében
Nagy Angelika: A multikulturalizmus gyakorlata: a kanadai modell alkalmazása Oroszországban?
Simándi Szilvia: Online tanulókörök

Péntek 09.00–10.30

1. Képzés és művelődés határon túl II. – Emelet, Csokonai terem
Szekcióvezető: Benkei-Kovács Balázs – Drabancz M. Róbert
Benkei-Kovács Balázs: Kulturális szakfolyóiratok tipologizálási lehetőségei a SCIMAGO adatbázisa alapján
Drabancz M. Róbert: A kárpátaljai közösségi művelődés keretei a magyar sajtónyilvánosságban 1927-1930
Csatlósné Komáromi Katalin: Magyar-magyar kultúra Kolozsvár és Sárospatak vonzásában
Dávid Lajos: Játékos gyermekektől játszva tanuló-tanító felnőttekig a Teleki Magyar Házban
Kató Mária Magdolna: A Kallós Zoltán Alapítvány, mint határon túli kultúrával és művelődéssel foglalkozó intézmény bemutatása

2. Időskori művelődés és tanulás – Fsz. Bognár Rezső terem
Szekcióvezető: Fülöp Tamás – Jászberényi József
Jászberényi József: Módszerek és gyakorlatok az időskori tanulásban Magyarországon
Sulyok Tamás: Idősek és a digitális tanulás. Szenior IT képzés tapasztalatai
Kispálné Horváth Mária: Tanulási motivációk és hatások vizsgálata időseknél
Bacsa-Bán Anetta: „A tudás kortalan!” – mindenki egyeteme Dunaújvárosban  
Fülöp Tamás: A családtörténet kutatás, mint az időskori művelődés és közösségszervezés egyik lehetséges módja

3. Elmélet és gyakorlat találkozása a művelődés és képzés terén –
Fsz. Klubterem
Szekcióvezető: Sári Mihály – Ponyi László
Pócsik Orsolya: A tudáskoncepció változása a hazai felnőttképzésben
Szeitz János: A társadalmi kommunikáció, mint eszköz és módszer az andragógiaelmélet fejlesztésében és gyakorlatában
Bozsó Renáta: A munkás-művelődéstől a médiaintegrációig Az OTDK Közművelődési, Andragógiai alszekciójában szereplő dolgozatok rezüméinek tartalomelemzéséből
Paczári Viktória: Társadalmi innovátorok a magyar társadalomban

4. Felsőoktatási kutatások II. – Emelet, Holló László terem
Szekcióvezető: Újvári Edit – Hegyi-Halmos Nóra
Dancsó Tünde: A felsőoktatási intézmények módszertani kultúrájának jellemzői
Újvári Edit: A kulturális örökség interpretálása – felsőoktatási tapasztalatok
Kovács Anett Jolán: Egy nagymintás kutatás „előszobája”. A felsőoktatási validáció terén végzett akciókutatás bemutatása
Hegyi-Halmos Nóra – Üröginé Ács Anikó: Tanulási platformok, tanulói közösségek a felsőoktatásban
Palkó Tatyjana: A diploma utáni képzés helyzete és esélyei az új ukrán oktatási törvény tükrében (Pislyadyplomna pedahohichna osvita v umovakh realizatsiyi Kontseptsiyi Nova ukrayinsʹkoyi shkoly)

Péntek 13.30–15.00

1. Képzés és művelődés határon túl III. – Emelet, Csokonai terem
Szekcióvezető: Forray R. Katalin – Márkus Edina
Fodor Emőke – Balla Imola: Mezőségi Fesztivál - hagyományőrzés az utolsó órában
Gabri Rudolf – Gabri Kornélia – Lakatos Denisza: A nagykaposi Magyar Közösségi Ház szerepe az ung-vidéki magyarság életében
Benkei-Kovács Balázs – Hernádi Anna Borbála: A kulturális inkubáció lehetőségeinek elemzése – nemzetközi szakirodalom és jó gyakorlatok alapján
Gabóda Éva: Az óvodai nevelés jelene és távlatai Kárpátalján (Ukrajnában)
Pete Nikoletta: Life Long Learning Week Szlovéniában

2. Digitális kompetenciák és művelődés – Fsz. Bognár Rezső terem
Szekcióvezető: Vehrer Adél – Herczegh Judit
Orbán Zsolt: A felnőttek tanulási jellemzői A felnőttkorú lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztése, eredményeinek vizsgálata az Észak-Magyarország régióban
Machalik Krisztina – Fitos Franciska: A digitális bennszülöttek közösségi média használata
Herczegh Judit: A trolling jelenség kulturális hatásmechanizmusai az információs társadalomban
Novák Zsuzsanna Mária: A fizikai aktivitás fejlesztő hatása a harmadik korban

3. Kulturális színterek – Emelet, Holló László terem
Szekcióvezető: Szabó Irma – Juhász Erika
Ponyi László – Juhász Erika: Agorák a városok közművelődési feladatellátásában (2011-2015)
Szente Béla: Kulturális tartalomfejlesztés az Agora-típusú közművelődési intézményekben
Baloghné Uracs Marianna: Közösségi tervezés Békáson egy mintaprogram hatásai egy kistelepülés közösségi életében
Bordás István: A kistelepülési kulturális alapellátás lehetséges modellje egy európai uniós projekt tapasztalatai alapján
Horváth Zoltán: Népfőiskolák, a közművelődés megújuló színterei

4. Kulturális tanulás különféle színterei – Fsz. Klubterem
Szekcióvezető: Kozma Tamás – Szabó János Zoltán
Szabó János Zoltán: Fesztivalizáció és konformitás
Szűcs Tímea: A zenetanulás hatása a közösségépítésre
Kenyeres Attila Zoltán: Közösségi tanulás a televíziós dokumentumfilmek esetében
Drabancz M. Róbert - Mészáros Szilárd: Mozgókép és tanulás. A kultúraközvetítés új konstrukciója a művész mozik tükrében
Marczin István: Képzőművészeti művésztelepeken résztvevő hivatásos képzőművészek elvárásai, igényei

Plenáris poszterszekció – péntek 12.00–12.30 (Emeleti Kerengő)

A poszterszekció felvezetése a pénteki plenáris előadás keretében történik 12.00 órakor, majd mindenki kivonul a poszterekhez. A poszterek kihelyezhetők pénteken 8 órától, és megtekinthetők pénteken 15 óráig.

Poszterszekció felvezetője: Sári Mihály
Bene Viktória: A Játszva ismerszik meg a másik! Emberi jogi társasjáték szerepe a formális és non-formális oktatásban
Bene Viktória - Fegyverneki Gergő: Élményalapú digitális projektek a biztonságos internethasználat oktatásában
Gégény János: Közös boldogság – a közösségi lét, a társas kapcsolatok és a tanulás összefüggései a szubjektív jólléttel a European Social Survey legfrissebb adatai alapján
Hangya Dóra: „…A nem tudom, hogyan bánjak vele csapdája” Felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények gyakorlata az egyenlő esélyű hozzáférés tárgyában"
Hermann Attila: A Hajdú-Bihar megyei Bábfórum 15 évéből
Horváth Zoltán: Tanulás videómegosztók segítségével
Jászberényi József: Az időskori függőségek tanítása az idősek körében, mint az Empowerment eszköze
Juhász Erika: A közművelődési képzések történeti távlatból
Kállay Gyula Zoltán: Kulturális örökségmenedzsment kurzus a Debreceni Egyetemen
Katona Mária Magdolna: A faluséta, mint program és szolgáltatás
Miklósi Márta – Caroline Lanskey: Cinderella profession, prison teachers in the UK and in Hungary
Novák Zsuzsanna Mária: A Szenior Egyensúlytréning módszere, fontossága
Nyilas Orsolya: Közösségi tanulás színterei Mátészalkán
Paczári Viktória: Társadalmi innováció és kreativitás
Papp Éva: A PISA felmérés kérdőjelei
Pócsik Orsolya: Turizmus andragógiai kihívások Magyarország és Németország tekintetében
Pócsik Orsolya: Digital Education, learning forms and LLL process in Teachers’ Education
R. Simor Katalin: A közösségfejlesztés elmúlt 20 éve Hajdú-Bihar megyében
Zelei-Pintér Magdolna: A bor közösségépítő szerepe