Maróti Andor

2006. Maróti Andor (1927-2021)

Maróti Andor 1927-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a ciszterci rend budai Szent Imre Gimnáziumban végezte. Egyetemi tanulmányokat az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatott 1950 és 1954 között, eleinte magyar-történelem, majd később magyar-újságíró szakon. 1954 és 1956 között a Magyar Nemzet című napilap kulturális rovatának volt belső munkatársa.
1957 és 1961 között a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztályán dolgozott főelőadói beosztásban. 1961 és 1995 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanított, kezdetben tanársegédi, majd 1964-től adjunktusi, 1976-tól docensi fokozatban. 1970 és 1983 között a Népművelési (Közművelődési) Tanszéki Szakcsoportot vezette. 1995-ben nyugdíjazták. Egyetemi oktató munkája mellett külső előadóként tanított az ELTE Népművelés/Művelődésszervezés Tanszékén, az egri, a szombathelyi, s a budapesti Tanárképző Főiskolán, valamint a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Budapestre kihelyezett levelező tagozatán. A közművelődési a szakemberképzés BTK-n történt megszűntetése után több kollégájával együtt az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán folytatta oktató- és kutatómunkáját. Szaktárgyai: A közművelődés elméleti alapjai, A felnőttoktatás (andragógia) elmélete és módszertana, Művelődésfilozófia voltak. Publikációi főleg az andragógia tárgyköréhez kapcsolódnak.
Tudományos fokozatot 1977-ben szerezett A kultúra fogalmának fejlődése című disszertációjával, és ezzel elnyerte a filozófiai tudományok kandidátusa címet. A 80-as években tagja volt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos elnökségének, jelenleg tagja az MTA Felnőttnevelési Albizottságának és vezetőségi tagja a Nyitott Képzések Egyesületének. A 90-es évek első felében tagja volt a Felnőttoktatás Nemzetközi Tanácsa kiadásában megjelenő Convergence című kanadai folyóirat szerkesztőbizottságának. 1995 óta rendszeresen részt vesz a Közép-európai Országok Felnőttoktatás-történeti Szimpóziumán, és ott előadásokat is tart. 1998-ban bekapcsolódott az Összehasonlító Felnőttoktatás Nemzetközi Társaság munkájába, s a Szlovéniában tartott konferenciáján előadást tartott, a felvilágosodás és a posztmodern ideológia összehasonlításáról.

2006-ban a Durkó Mátyás Emlékérem első díjazottja.
2012-ben az ELTE Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány első díjazottja.

Fontosabb munkái:

 • Bevezetés a népművelési ismeretekbe (1962)
 • Népműveléselmélet (Durkó Mátyással, 1965, 1985)
 • Szöveggyűjtemény a népműveléselmélet tanulmányozásához (válogatta, 1968, 1986)
 • A kultúra fogalmának fejlődéstörténete (1975)
 • Forrásmunkák a kultúra elméletéből (válogatta, 1975)
 • Módszertan a felnőttek képzéséhez és tájékoztatásához (1980)
 • Andragógiai szöveggyűjtemény I.-II. (válogatta, 1983-1997)
 • Tanulmányok a művelődésről (1984)
 • Mi a távoktatás? (1992)
 • A fordulat esélye a felnőttek tanulásában és művelődésében (1992)
 • A funkcionális analfabetizmustól a távoktatásig I.-II. (válogatta, 1992)
 • A művelődéselmélet alapjai (1994)
 • A kulturális antropológia és az emberkép (1995)
 • Sok szemmel a felnőttoktatásról 1997 (1998)
 • A magyar felnőttoktatás története (1998)
 • Sok szemszögből a kultúráról. Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában (2005)
 • Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről (2005)
 • Gondolatok a kultúráról, a műveltségről és a közművelődésről (2007)
 • Ismeretszerzés vagy műveltségfejlesztés (2007)
 • Felnőttképzés a posztmodern társadalomban (2008)
 • Elbeszélések a magyar felnőttoktatás legutóbbi fél évszázadáról (2008)
 • Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás (2010)