Harangi László

Harangi László művelődéskutató, szociológus. Szakterületei a művelődésszociológia, a közművelődés helyzete, a felnőttoktatás, a japanisztika, a magyar-japán kulturális kapcsolatok története, és az összehasonlító andragógia.

1929. december 24-én született Miskolcon. 1953-ban az ELTE-BTK magyar-angol szakán végzett. A diploma megszerzése után többek között a Népművelési Intézet Népművelési Főosztályának előadója, majd az Intézet tudományos munkatársa. 1986-tól az Országos Közművelődési Központ Művelődéskutató Intézetének, 1992-től a Magyar Művelődési Intézetnek tudományos főmunkatársa. Az MTA Felnőttnevelési Albizottságának tagja és a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőtt­nevelési Szakosztályának elnöke idén tavaszig. A hazai és nemzetközi felnőttoktatási konferenciák rendszeres szervezője, előadója és résztvevője.

Munkássága kiemelkedő a felnőttoktatás területén, azon belül is a komparatív andragógiában. Tanulmányaiban, kutatásaiban foglalkozott a skandináv népfőiskolákkal, tanulmányozta a dán, finn, svéd, angol felnőttoktatást, és felnőttnevelési rendszert, Hollandia kulturális értékeit és modelljeit, a magyar-japán kulturális kapcsolatokat, a magyar és amerikai szabadidős intézményeket. Fontosak az egyesületekről írott tanulmányai. Kiemelten foglalkozott a televízió közművelődési szerepével. Könyvei, írásai közül jelentős az Andragógiai Értelmező Szótár, melyet Magyar Edittel közösen készített. Ez az első andragógiai tárgyú kézikönyv, „kislexikon”, amely nagy segítséget nyújt a tudományág fogalmainak tisztánlátásában és rendszerezésében. Az egyesületek kutatási témájában könyvet írt a nonformális oktatásról. Az elmúlt tíz évben vizsgálja a felnőttkori tanulás nemzetközi dokumentumait és elemzi a hazai helyzetet a megfogalmazódó igényekhez, elvárásokhoz képest. A magyar iskolarendszer egyik fő problémáját, adaptációs képességének gyengeségét abban látja, hogy az egyenlőtlenségek csökkentése helyett inkább konzerválja azokat.

1994-ben, 65 éves korában nyugdíjba vonult, ez alkalomból 1995-ben művelődéskutatói életútja elismeréseként a “Magyar Köztársaság Érdemérem Kiskereszt” kitüntetésben részesítették. 1998-ban a Magyar Művelődési Intézet mellett megalakult Felnőttoktatási Fórum titkára, majd az Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központjának nemzetközi szakértője. A 2002-ben kiadott Felnőttoktatási és -képzési lexikon értelmi szerzője és egyik szerkesztője.

2003. augusztus 19-én Wlassics Gyula-díjat kapott.

2010-ben a Durkó Mátyás Emlékérem díjazottja.