Képzések gyakorlata

Angyal László: Képzés és hálózatépítés - térségi mentori együttműködés a gyakorlatban

Barabási Tünde: Iskolaalapítás mint a helyi társadalmi innováció esetpéldája

Bordás István: Múzeumpedagógia fejlesztések a Sárospataki Képtárban

Bugyi Anett - Varga Zsombor: Online oktatás és tapasztalatai az SZTE-n

Csathóné Sebők Erika: Közösségszervezés BA szakos hallhatók szakmai gyakorlati mentorálása, és a tereptanárok szakmai hálózatának kialakítása Heves megyében

Czipperer Zsófia: Gondolatébresztő az aktív időskor jegyében

Erdei Gábor - Tóth Ildikó Bernadett: A "silver university / third age university" megvalósulása a Debreceni Egyetem Senior Egyetem programjában

Horváth Zoltán: Helyzetkép a civil népfőiskolákról 2020-ban

Kenyeres Attila Zoltán - A blogok és vlogok szerepe a tanulásban és tudományról szóló ismeretek megszerzésében

Németh Balázs: A felnőttoktatói professzió fejlesztése az Eramus+ KA2 INTALL projekt keretében. Tapasztalatok és perspektívák

Orbán Hedvig: A közművelődési-kultúraközvetítő szakemberek rendelkezésre álló szükséges és fejleszteni kívánt kompetenciáinak három generációs vizsgálata

Sápiné Bényei Rita: Résztvevő-központúság a felnőttek tanításában

Szabó József - Buda András - Erdei Gábor: A távolléti oktatás tapasztalatai

Vámosi Tamás - Mangné Kardos Zita: A képzési hatékonysággal és a komplex vizsgával kapcsolatos tapasztalatok az iskolarendszerű duális szakképzésben