Képzések elmélete és kutatásai

Bacsa-Bán Anetta - Cserné Adermann Gizella: Andragógus diplomával rendelkezők a munkaerő-piacon

Balogh Jenifer: A szülőkkel vagy nélkülük? Hátránykompenzáló programok gyakorlatai a szülők mentorálására

Benkei-Kovács Balázs - Juhász Erika - Márkus Edina - Ponyi László: Közművelődési szakemberek pályakép vizsgálata egy képzést kísérő kutatás keretében

Berendi Carmel: Felnőttképzők és felsőoktatási intézmények a tanuló közösségekért

Beszédes Viktória: A felnőttnevelési szakemberek tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet vizsgálata - Magyarország és Szerbia esete

Boga Bálint: Az informális kulturális tanulás incidentális mellékágai

Ceglédi Tímea - Kozma Kitti: "Mint egy prizmán a fénysugár" - Az élettapasztalat szerepe a reziliens életutat bejárt pedagógusok munkájában

Fábián Gyöngyi: Az igazított metaforaanalízis (IMA) alkalmazása a felnőttképzésben

Fónai Mihály - Nyilas Orsolya: A "visszatérő oktatás" sajátosságai egy longitudinális képzés tapasztalatai alapján

Hollósvölgyi Máté: Szocializáció és deviancia - Az erőszakos bűncselekményt elkövetettek iskolai életútjának vizsgálata egy vidéki Fegyház és Börtönben

Juhász Erika - Márkus Edina - Benkei-Kovács Balázs: A közösségszervezés szakos hallgatók bemeneti kompetenciamérésének eredményei 2017-2019

Kovács Anett Jolán: Helyzetkép a felsőoktatási validáció működéséről 2019 végén lefolytatott empirikus kutatás alapján

Kraiciné Szokoly Mária - Pap Anna: A Kognitív Profil Teszt bemeneti mérésként történő alkalmazásának lehetősége a szakképzésben

Márkus Edina - Miklósi Márta - Barabási Tünde: Adult learning motivation in international comparison